26.02.2014

Installations- och monteringsavdelning

I EFC Finlands fabrik finns nu också en ESD-skyddad produktionsmodul.

Området är isolerat från den övriga verksamheten, för att säkerställa en korrekt hantering av känsliga komponenter t.ex. kretskort.

Tack vare det nya utrymmet och dess egenskaper kan vi erbjuda våra kunder ett bredare samarbete.

Gå till "Aktuellt"