Toimintajärjestelmät

 

EFC Finland Oy:n toiminta on sertifioitu vastaamaan SFS-EN ISO 14001:2015 sekä SFS-EN ISO 9001:2015 standardien vaatimuksia.

Näiden sertifikaattien lisäksi EFC Finland Oy:llä on UL-hyväksyntä (E226564).

 

EFC Finland Oy:n toimintaperiaate

  • Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä
  • Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan konsernin eettisiä ohjeistuksia
  • Laadunhallintajärjestelmämme päätavoitteena on aikaansaada asiakkaidemme vaatimukset täyttävää tuotteiden ja toiminnan laatua.
  • Laatujärjestelmän avulla pyrimme tehostamaan sisäisesti toimintaamme kaikilla yrityksen tasoilla.
  • Pyrimme toiminnassamme minimoimaan virheet ja työskentelemällä kerralla valmiiksi periaatteen mukaisesti
  • Otamme ympäristön vaatimukset huomioon kaikessa toiminnassamme
  • Opastamme ja koulutamme henkilöstöä laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusasioissa
  • EFC Finland Oy:n johto on sitoutunut toimimaan toimintapolitiikan mukaisesti.