Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmämme on sertifioitu SFS Inspectan toimesta. Laatujärjestelmämme avulla varmistamme prosessiemme toiminnan. Prosessien seurannalla ja mittaamisella varmistamme että EFC on tehokas ja luotettava yhteistyökumppani. 

 

Laatujärjestelmämme toimivuuden mittareina toimivat seuraavat seikat:

  • Toimitusvarmuus = Pyrimme aina ensisijaisesti toimittamaan johdinsarjat asiakkaan aikataulujen mukaan
  • Laatujärjestelmän sisäiset auditoinnit = Varmistamme laatuprosessiemme toimivuuden säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla
  • Ympäristöjärjestelmän sisäiset auditoinnit = Varmistamme jätteiden lajittelun ja työturvallisuuden EFC:ssä säännöllisesti ympäristö- ja työturvallisuusauditoinneilla
  • Asiakaspalaute = Käymme asiakaspalautteet läpi tuotanto/laatukokouksissamme viikoittain
  • Johtoryhmän kokoukset = Edellämainittujen mittareiden läpikäynti. Tulevaisuuden strategioiden ja visioiden läpikäynti