Kablage

Kunderna är huvudsakligen verksamma inom el-, elektronik- och vitvaruindustrin, men vi levererar kablage även till andra industribranscher. Produktionens kvalitet baserar sig på en kunnig personal och användning av moderna kablageautomater. EFC Finland Ab förfogar över flera kablageautomater för enkla ledningar och flerpoliga kablar. Produkterna tillverkas enligt kundens dimensionsritningar, vid behov kan vi göra en produktkonstruktion utgående från ett provstycke.  Kvalitetssäkringen sker under produktionsprocessen genom mätning av kontaktdonens draghållfasthet och med hjälp av PC-styrda tester av flatkablar enligt tillverkningsanvisningar. I enlighet med produktens livscykelmodell kan vi erbjuda en service som omfattar hela kedjan från prototypstadie till serietillverkning och eftermarknad. Vår sakkunnighet om komponenter och material underlättar möjligheterna att redan innan det egentliga prototypstadiet hitta en optimal, kostnadseffektiv helhetslösning.