Kvalitetssystem

Företagets kvalitetssystem har beviljats certifikat av SFS Inspecta. Med hjälp av kvalitetssystemet säkerställer vi processernas funktion. Genom övervakning och mätning av processerna kan vi säkerställa rollen som en effektiv och pålitlig samarbetspartner.

 

Följande faktorer fungerar som mätare för kvalitetssystemets funktion:

  • Leveranssäkerhet = Vi försöker alltid i första hand leverera kablage enligt kundens tidtabell
  • Interna auditeringar av kvalitetssystemet = Vi säkerställer kvalitetsprocessernas funktion genom regelbundna interna auditeringar
  • Interna auditeringar av miljöledningssystemet = Vi säkerställer avfallssorteringen och arbetarskyddet genom regelbundna miljö- och arbetarskyddsauditeringar
  • Kundrespons = Vi går igenom kundrespons under våra produktions/kvalitetsmöten varje vecka
  • Ledningsgruppens möten = Genomgång av ovan nämnda mätare. Genomgång av framtidsstrategier och visioner.