Miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem har beviljats certifikat av SFS Inspecta. Miljöledningssystemet möjliggör bl.a. en rationell avfallssortering och säkerställer en trygg och effektiv arbetsmiljö.

Vi eftersträvar en hållbar utveckling i all vår verksamhet och tar hänsyn till miljö och naturresurser. I verksamheten följer vi gällande miljölagar och -förordningar. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder och partner på ett miljövänligt sätt. Vi tar emot initiativ som gäller miljöförbättringar från personal, kunder och samarbetspartner.

Vi erbjuder en bra arbetsplats och värnar om de anställdas hälsa och välbefinnande genom att utveckla utrustning, verksamhet och yrkesskicklighet.